Imprezy zlecone

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty organizacji zajęć rekreacyjnych w wodzie z użyciem Wodnego Toru Przeszkód WIBIT AQUATRACK skierowanej do szkół oraz firm zajmujących się organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Zajęcia te mogą być organizowane w formie rywalizacji indywidualnej bądź grupowej lub też jako element programu zorganizowanej formy wypoczynku.