pływanie/ j.angielski

(poza sezonem letnim)
– nauka „od podstaw”
– zajęcia wyrównawcze
– przygotowanie do egzaminu szóstoklasisty,
gimnazjalnego, maturalnego
– specjalistyczny język zawodowy
– przygotowanie do Zewnętrznego Egzaminu
Zawodowego (technik hotelarstwa, technik
obsługi turystycznej)