szkoła windsurfingu

1. Szkoła otwarta jest w godzinach od 9.00-19.00.

2. Sprzęt może być pobierany przez uczestników lekcji, kursów lub obozów tylko za zgodą instruktora lub pracownika wypożyczalni we wskazany przez niego sposób.

3. Szkoła windsurfingu SURFING NOWE GUTY zastrzega sobie możliwość wykorzystania przydzielonego sprzętu w przypadku spóźnienia uczestnika na zajęcia więcej niż 15min.

 

Warunki uczestnictwa

w lekcjach, kursach i obozach organizowanych przez szkołę windsurfingu

SURFING NOWE GUTY

 

1. Uczestnicy zajęć na wodzie muszą respektować wskazówki instruktora.

2. Każdy uczestnik ma obowiązek korzystania z kamizelki asekuracyjnej.

3. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby w stanie nietrzeźwym. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn (np. trudne warunki atmosferyczne).

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w lekcjach, kursach, obozach tylko za pisemną zgodą rodziców.

5. Rezerwacji można dokonać mailowo, telefonicznie lub w bazie szkoły SURFING NOWE GUTY.

6. Rezerwacje kursów i obozów trzeba potwierdzić wpłacając zaliczkę w wysokości 20% kosztów całego kursu.

7. Opłata za zajęcia z instruktorem jest pobierana przed udzieleniem lekcji.

 

Regulamin

wypożyczalni sprzętu windsurfingowego SURFING NOWE GUTY

 

1. Wypożyczającym może być tylko osoba pełnoletnia.

2. Za osoby niepełnoletnie korzystające z wypożyczalni sprzętu odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie.

3. Nie wypożyczamy sprzętu osobom nietrzeźwym. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn (np. trudne warunki atmosferyczne).

4. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości zawierającego adres zamieszkania.

5. Wypożyczający ma obowiązek wypełnienia formularza wypożyczenia.

6. Rezerwacje kursów i obozów trzeba potwierdzić wpłacając zaliczkę w wysokości 20% kosztów całego kursu.

6. Wypożyczający może korzystać ze sprzętu tylko w miejscowości Nowe Guty.

7. Wypożyczenie sprzętu poza teren szkoły windsurfingu SURFING NOWE GUTY odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą Surfing Nowe Guty i wypożyczającym.

8. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. Koszt naprawy uszkodzeń pokrywa wypożyczający.  Wysokość kosztu ustala pracownik szkoły SURFING NOWE GUTY po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.

9. Opłata za wypożyczenie jest pobierana przed wypożyczeniem sprzętu.

10. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu pływającego bezwzględnie obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu, przede wszystkim znaki wzywania pomocy.

11. Uczestnik może wykupić wypożyczenie w formie karnetu. Karnet można wykorzystać w trakcie sezonu, w którym został zakupiony (nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane godziny z karnetu).

 

Regulamin

przechowalni sprzętu SURFING NOWE GUTY

 

1. Do przechowalni przyjmujemy deski, pędniki (otaklowane) oraz sprzęt spakowany w pokrowce.

2. Oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży ani innego nielegalnego źródła.

3. Oddający sprzęt do przechowania obowiązany jest wypełnić i podpisać druk przechowania.

4. Przechowalnia jest czynna codziennie w okresie działania szkoły. Sprzęt wydawany jest tylko i wyłącznie przez pracownika szkoły za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość w godzinach pracy przechowalni (9.00-19.00).

5. Płatność za przechowalnie dokonywana jest z góry za określone dni.

6. W przypadku przekroczenia okresu przechowania pobiera dodatkową opłatę wg cennika.

7. SURFING NOWE GUTY nie odpowiada za następstwa wad ukrytych sprzętu (np. pęknięcie masztu na otaklowanym pędniku) czy też uszkodzenia lub braki powstałe w czasie użytkowania przez właściciela.

8. Jeżeli sprzęt ma prawo odebrać osoba trzecia musi to być zgłoszone na piśmie.